Monday, August 9, 2010

Trick (1999) /US/

Gabriel, an aspiring writer of Broadway musicals, meets Mark, a muscled stripper, who picks him up on the subway. They spend the night trying to find somewhere to be alone... forced to contend with Gabriel's selfish roommate, his irritating best friend, and a vicious, jealous drag queen in a gay dance club. The sun rises on a promising new relationship.

Даруухан зантай Габрейл хэмээх залуу нэгэн орой гей бааранд байхдаа тэндэхийг бүжиглэгч залуу Марктай танилцдаг. Марк үнэхээр царайлаг бас сайхан биетэй залуу бөгөөд хэн ч түүнийг харсан сэтгэл алдармаар. Тэд хамтдаа нэг шөнийг өнгөрөөхөөр шийддэг бөгөөд хамт хоноглох газар хайж бүтэн шөнөжин гадуур явдаг. Габрейл Маркыг гэртээ дагуулж ирдэг боловч түүний өрөө хамтран хөлслөгч залуу нь найз охинтой тэнд хонохыг хүсдэг бөгөөд Габрейлд ямар ч боломж олгодоггүй.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.