Thursday, September 30, 2010

Is Prince Charles really gay??? - Английн хун тайж үнэхээр Чарьлз гей гэж үү?

Английн нэгэн шар хэвлэл болох "The Globe" сонинд английн хун тайж Чарьлзыг гей гэж заралсан байна. "Хөөрхий Чарьлз 30 жил өөрийн бэлгийн чиг хандлагаа нууж амьдарсан бөгөөд түүний Диана гүнжтэй гэрлэсэн гэрлэлт нь хүртэл түүнийг гей гэдгээ нуухын тулд" гэж энэ сонинд бичжээ. Мөн түүнийг гурван эрэгтэй амрагтай гэжээ. Үнэн л байдаг байгаа даа???

Gay claim: Prince Charles "has three male lovers"

Poor ol' Prince Charles has apparently been in the closet for 30 years, hiding his sexuality from the world via Princess Diana, Camilla and having kids. According to UK trash paper The Globe, that is!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.