Friday, March 5, 2010

Queer as Folk (UK)

Энэ нь "Queer as Folk"-ийн Англи хувилбар нь. Энэ хувилбар нь 1999-2000 оны хооронд Их Британид хийгдсэн. Нийт 2 бүлэг 20 ангитай ТВ драм. Энэ хувилбар нь эхэлж хийгдсэн бөгөөд дараа нь америкууд нь өөрсдийн хувилбарыг хийсэн.
Киноны гол дүрүүд:
Cast:
Vince Tyler- ийн дүрд Craig Kelly /Америк хувилбарт Майкал/
Stuart Alan Jones- ийн дүрд Aidan Gillen /Америк хувилбарт Брайн/
Nathan Maloney-ийн дүрд Charlie Hunnam /Америк хувилбарт Жастин/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.